Estiko Energia OÜ

Soola 8, Tartu 51004
Estiko sisenes 2018.a energiatootmissektorisse, kui Estiko tütarettevõtja 
Estiko  Energia OÜ ehitas 11 päikeseelektrijaama koguväljundvõimsusega 2,2 MW. Ehitati kahte tüüpi päikeseelektrijaamad - maapealse asetusega ning hoone katusel paiknevad päikeseelektrijaamad. Katusel paiknevad päikeseelektrijaamad (4) ehitati Estiko grupi objektidele - Tasku keskuse ja Tehase-Teguri kvartalis asuvate tootmishoonete katustele. Hoonete katustel paiknevad päikeseelektrijaamad annavad otseliini kaudu kogu toodetava elektrienergia Estiko grupi ettevõtete tarbimisse. Maapealse paigutusega päikeseelektrijaamad (7) annavad oma toodangu kas lõpptarbijale või elektrivõrku.  

2019. aastal ehitatakse päikeseelektrijaam Raadile endisele militaarterritooriumile, jaama koguvõimsuseks on planeeritud 50...60 MW.
 

Ain Tammvere
Estiko Energia OÜ, juhataja

Tutvu teiste Estiko grupi ettevõtetega