Tartu Kultuurkapitali all tegutseb Neinar Seli sihtkapital, mis annab välja meditsiinivaldkonna teaduspreemiaid ning spordivaldkonna stipendiume. 

Neinar Seli sihtkapitali meditsiinivaldkonna alakapital

Neinar Seli sihtkapitali spordivaldkonna alakapital