ROHELINE ESTIKO

Estiko Grupp on keskkonnateadlik ja jätkusuutliku mõtteviisiga

Panustame igapäevaselt suuremate ja väiksemate roheliste tegudega puhtamasse loodusesse. Meie eesmärgiks on vähendada Eesti süsinikuheidet ja suurendada Estiko Grupis taastuvallikate kasutamist. Selle saavutamiseks oleme juba hulk pingutusi teinud ning samm-sammhaaval jätkame puhtama Eesti poole pürgimist.

Roheliste tegude aasta

Oleme Estikos lähtunud rohelisest maailmavaatest juba viimased kümmekond aastat, kuid 2021. aastal pöörasime sellele teemale eriti suurt tähelepanu ning viisime Estiko Grupi ettevõtetes ellu roheliste tegude aasta. 

Aitasime sellega igal Estiko Grupi töötajal vähendada oma ökoloogilist jalajälge, pöörates tähelepanu meie kõigi isiklikele harjumustele ning propageerides keskkonnasõbralikke tegevusi.

Uute majade planeerimisel eelistame keskkonnasõbralikke lahendusi

Roheliste tegude aasta raames istutasime koos puid

Meil on mugav ja tervislik töökeskkond

Tõime Lydia hotelli katusele mesipuud

10% Estiko-Plastari kasutatavast energiast tuleb katusel olevast päikesepargist

Muudame Estiko-Plastari pakenditootmist rohelisemaks

Tänapäeval on pakendi välimuse ja funktsionaalsuse kõrval pea sama oluliseks muutunud pakendi keskkonnasõbralikkus. Nii oleme ka Estiko-Plastaris võtnud suuna keskkonnasõbralike pakkelahenduste ja rohelisema tootmise poole. Meie soov on käia muutustega kaasas ning olla pakkematerjalide tootmises suunanäitaja. 

Estiko-Plastar alustas koostööd Eesti tuntuima jätkusuutliku ja vastutustundliku äri nõustaja Sustinerega, et välja selgitada Estiko-Plastari toodete süsiniku jalajälg ning hakata edaspidi pakkuma süsinikuneutraalseid pakkelahendusi.

Alates 2021. aastast valmivad kõik Estiko-Plastari tooted rohelise energia abil. Seejuures pärineb ligi 10% elektrist tootmishoone katusel olevast päikesepargist, mis võimaldab energiat pidevalt juurde toota ning otse tarbimisse suunata. Ülejäänud, varasemalt fossiilsetest kütustest tulev elekter, on aga kaetud sisse ostetud rohelise energiaga. Tänu valitud alternatiividele säästame aastas rohkem kui 6657 tonni CO2.

Lisaks oleme Estiko-Plastaris rakendanud nutikaid tehnoloogiaid ja juurutanud taaskasutust. Näiteks: ventilatsioonisüsteemid soojusvahetitega, LED-tehnoloogiaga valgustus, tehnoloogilise vee jahutamiseks kasutame välist õhutemperatuuri.

100%

TOODETEST ON TOODETUD ROHELISE ENERGIAGA

10%

ENERGIAST TULEB KATUSEL OLEVAST PÄIKESEPARGIST

6657t

VÄHENDATUD CO2 HEIDET

95%

JÄÄTMETEST TAASKASUTAME

Suurendame rohelise energia kasutamist ühiskonnas

Tänaseks on Estiko Energia OÜ ehitanud üle Eesti 13 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 2,3 MW. Päikesejaamade toodetud elekter liigub lõpptarbijale, elektrivõrku ja ka otseliini kaudu Estiko Grupi ettevõtete tarbimisse. Ehitatud päikeseelektrijaamadega oleme suutnud vähendada Eesti CO2 heidet 2500 tonni võrra.

2023. aastal alustas Estiko Energia Balti- ja Põhjamaade suurima päikesepargi ehitamist. Tartusse Raadile rajatav park hõlmab 106 hektarit ja suudab rohelise elektriga varustada keskmiselt pool Tartu linna majapidamistest. 

Lisaks tegeleme pidevalt alternatiivsete ja uute lahenduste otsimisega, näiteks vesiniku kasutamine energiakandjana või elektrivõrgu stabiilsuse hoidjana. Arenduses on veel mitmeid ideid, mis kõik toetavad rohelisema Eesti ja puhtama tuleviku saavutamist.

13+

PÄIKESEELEKTRIJAAMA

2,3MW

PÄIKESEJAAMADE KOGUVÕIMSUS

2500t

VÄHENDATUD CO2 HEIDET

106ha

RAADI PÄIKESEPARGI SUURUS

100% Estiko-Plastari toodetest on toodetud rohelise enegia abil

Hotellides eelistame paberile digilahendusi (nt digitaalsed arved) 

Päikeseseelektrijaam Tasku keskuse katusel

Hotellides tegutseme keskkonnasõbralikult ja kestlikult

Estiko Energial on juba 13 päikeseelektrijaama üle Eesti

Rohelisemad hotellid

Estiko Gruppi kuuluvad Tartu külastajate suured lemmikud - südalinnas asuvad hotellid Dorpat ja Lydia. Koostöös Rohetiigriga soovime vähendada oma hotellides toiduraiskamist. Kampaaniaga "Usalda oma KÕHU TUNNET - tal on alati õigus!" soovitame oma külalistel hommikusöögilauas võtta paraja portsu maitsvat toitu, et seda rahulikult nautida ning hiljem vajadusel juurde tõsta. Nii oleme üheskoos juba andnud väikese panuse maailma parendamiseks, et ülejäägid ei peaks prügikastis lõpetama. 

Lisaks külaliste heaolule ja mugavusele on meie jaoks tähtis hotellide keskkonnateadlik tegutsemine ning keskkonnamõjude vähendamine. 2023. aasta alguses pälvis Lydia hotell esimese hotellina Tartus Green Key sertifikaadi. Külalistele annab Green Key märgis teadmise, et ettevõte järgib oma tegevuses jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Dorpati hotellis oleme juba 2021. aastast üle läinud rohelisele elektrile.

Samuti teeme samme, et vähendada tekkivat paberimajandust: digitaalsed arved hotellides, digitaalne Postimehe lugemise võimalus hotellis Lydia. 

Lisaks oleme hotellide üldkasutatavatesse ruumidesse loonud prügi sorteerimise võimalused, et juurutada rohelist elustiili ka meie külaliste seas.

Hoiame inimeste tervist

Inimeste tervis ja heaolu on äärmiselt olulised, sest terve inimene suudab panustada nii ühiskonda kui ettevõtte arengusse. Seetõttu oli 2022. aasta Estiko Grupis terviseaasta, millega soovisime muuta Estiko Grupi töötajate harjumusi tervislikumaks, andsime võimaluse kogeda uusi tervise edendamisega seotud tegevusi ja avardasime inimeste tervisega seotud teadmisi. Muuhulgas pakume oma töötajatele tasuta tervisekindlustust, et nende keha ja vaim oleks hoitud. 

Kõikide oma kinnisvaraobjektide arendamisel peame silmas, et inimestel oleks võimalikult mugav ja tervislik töökeskkond. Hoonetes on kaasaegne ventilatsioon, ehitamisel eelistame keskkonnasõbralikke materjale, koristamisel kasutame tervislikke ja loodust säästvaid koristusvahendid, pakume võimalust käia tööl loodussõbralike vahenditega (rattaparkla rataste jaoks, elektriauto laadimise võimalus, ühistranspordi lähedus) – need on vaid mõned näited, mida oleme juurutanud või planeerime oma hoonete juurde.

Estiko jätkusuutlikkuse strateegia

Me usume, et jätkusuutlikust mõtteviisist on kasu nii ühiskonnale, meie töötajatele, klientidele kui ka ettevõtte majandustulemustele. Seetõttu soovime sõnastada ja seejärel ellu viia Estiko Grupi jätkusuutlikkuse strateegia, mis hõlmab endas kontserni kestliku arengu põhimõtteid, pikaajalisi eesmärke ja visiooni tulevikuks. 

Mõtleme suurelt ja tegutseme roheliselt!