2021 on Estiko Grupis roheliste tegude aasta!

Aasta 2021 on Estiko Grupis kuulutatud välja roheliste tegude aastaks. Pühendame terve aasta jätkusuutliku mõtteviisi arendamisele ja teeme nii individuaalselt, meeskondades kui ka ettevõtetena suuremaid ja väiksemaid rohelisi tegusid. Kasvame kõik koos rohelisemaks ja teeme seda meie kõigi – meie lähedaste, meie kodukoha, meie riigi ja meie planeedi tuleviku nimel.
”Oleme Estikos lähtunud rohelisest maailmavaatest juba viimased kümmekond aastat, kuid roheliste tegude aasta raames tegutseme senisest veelgi teadlikumalt, et anda oma panus elamisväärse elukeskkonna säilimisse.”
ESTIKO GRUPI JUHT KRISTO SELI

Sirgume koos rohelisemaks

Roheliste tegude aasta programm kaasab 317 Estiko Grupi töötajat. Oleme planeerinud ühisüritusi ja individuaalseid väljakutseid terveks aastaks: kuulame harivaid loenguid, vabaneme digiprügist, korraldame temaatilisi filmiõhtuid, istutame koos metsa, korraldame autovabu nädalaid, tarbime vähem, püüame senisest enam taaskasutada ja teeme koos veel väga palju kasulikku.

Usume, et rohujuuretasandilt alustades, kaasates kõiki töötajaid ja pöörates tähelepanu meie kõigi isiklikele harjumustele, aitame roheliste tegude aastal ka igal Estiko Grupi töötajal oma jalajälge vähendada.

Mõtleme roheliselt ja teeme ära

Estiko Grupi ettevõtete jaoks tähendab roheliste tegude aasta sõna otseses mõttes roheliste tegude tegemist. Me mitte ainult ei mõtle roheliselt, vaid viime oma mõtted ka ellu! Näiteks parandame jäätmete sorteerimise võimalusi töökohtadel ja Estiko objektidel, lähme üle säästlikematele energialahendustele, kasutame rohkem rohelist energiat, kutsume ellu uusi koostööprojekte, taaskasutame rohkem, tarbime vähem ja hoiame elurikkust tuues Lydia hotelli katusele mesilased.

Mõõdame jooksvalt kõikide roheliste tegude mõju ja seda, kui palju vähem CO2 jääb tänu meie tegudele õhku paiskamata.

Vaatame ka tulevikku

Aasta jooksul valmib Estiko Grupi jätkusuutlikkuse strateegia, mis hõlmab endas kontserni kestliku arengu põhimõtteid, pikaajalisi eesmärke ja visiooni tulevikuks. Keskkonna jätkusuutlikkuse strateegia hõlmab nii grupiüleseid kui ka kõikide ettevõtete individuaalseid arengusuundi, sidudes kõikide Estiko Grupi tegevusharude: pakenditootmise, kinnisvara, hotellinduse ja taastuvenergia tootmise jätkusuutlikkuse põhimõtted üheks tervikuks.

Roheliste tegude aasta on esimene omalaadne teema-aasta Estiko Grupis, millest soovime kujundada toreda traditsiooni. Rohelise mõtteviisi arendamine ja juurutamine on aga olnud ja jääb ka edaspidi üheks kandvaks alustalaks Estiko Grupi tegevuses.

ROHELISEMA TULEVIKU NIMEL TEGUTSEVAD: